Komikus: Edyana Latief

Penerbit: Kiblat Buku Utama, 2011

Kandelna: 67 halaman

simamih3

Sateuacanna hapunten pisan, margi basa Sunda abdi tos terkontaminasi tur pabaliut. Janten campur-campur, tangtos seueur anu lepat.

Tos wanoh ka kartun ieu, utamina si Mamih anu acukna tara digentos, ti alit keneh. Pas maos Mangle, mung nembe ayeuna terang saha anu ngagambar. Kapungkur tara merhatoskeun. Bingah pisan ieu kartun dikempelkeun dina buku, mendakan nu kahiji di pameran buku Ikapi. Sakaemut mah di Jatinangor, alhamdulillah ngalandongan pun biang anu nuju titirah. Nembe sakedap ge gumujeng wae.

Nembe we abdi maos buku kahijina eta. Babarakatakan kahibur pisan. Pas aya pameran deui, mendakan buku ieu nu katiluna. Saurna nu kadua seep. Mugi-mugi engke tiasa meser, margi teu awis da. Henteu pisan-pisan.

Si Mamih memang kartun kangge dewasa, sanaos kapungkur abdi tos sering maos. Salah sawios anu matak geuhgeuy kieu dialogna:

Omongkeun ku basa Indonesia: tumpak beus ti mimiti naek nepi ka turun teu bisa diuk

– Menunggang bis dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan

Sok mendakan sepuh sareng nu anom sesah pisan nyarios basa Indonesia, tiasana oge diterjemahkeun tina Sunda bari lepat. Teu aneh oge sih, anu basa daerah sanes aya nu kitu. Kapungkur abdi nerjemahkeun lisan sepuh anu teterasan nyarios basa Sunda ka saha wae. Sanaos tatanggina urang Jawa, teu lancar nyunda, nyarios Indonesia anjeunna keukeuh ngawaler ku Sunda. Mangkaning Sunda buhun… atuh abdi tipaparetot ngahartoskeunna.

Kartun si Mamih anu ieu seueur nyarioskeun politik sareng saum. Kumaha dongengna, mangga we aos nyalira. Tong ngalepatkeun abdi pami teu ngartos, hehehe…

Punten pisan potretna burem, margi ngangge webcam. Tah kieu nu namina blogger pangedulan. Maos bukuna ge tos ti iraha teuing, panginten sasasih kapengker:))


Istri, penggemar thriller psikologis, menulis untuk bersenang-senang.  Ngeblog bukan "guilty pleasure". Blog-lah rumah, sedangkan jejaring sosial hanya pos ronda.


Author: Rini Nurul

Ngeblog bukan "guilty pleasure". Blog-lah rumah, sedangkan jejaring sosial hanya pos ronda.

Leave a Reply

  • (not be published)